გარემოსდაცვითი პროექტების ყოველწლიური 6-ე ჩვენების გრაფიკი

desktop22-1ორგანიზატორია “მხითარ სებასტაცი” სასწავლო კომპლექსი
სრ განათლების სამინისტროს და
სრ ბუნების დაცვის სამინისტროს
მხარდაჭერით
ეკო ტურის მიზანია: საზოგადოების ყურადღება მიმართვა გარემოსდაცვით საკითხებზე, გარემოდცვითი პრობლემების განხილვა სასწავლო პროექტებით, ეკო სასწავლო გაცვლითი ხიდების შექმნა,  გარემოს გაუმჯობესება...
Կարդալ ավելին

ეკოსასწავლო ახალი თანამშრომლობის დასაწყისი

10799424_791153810930425_1366655944_n30 ოქტომბრიდან 2 ნოემბრის ზიკატარ გარემოსდაცვითი ცენტრში  ჩატარდა გარემოსდაცვითი ბანაკი-სემინარი, რომლის მიზეზი იყო ეკოტურ 2015-ის პროეკტების შემუშავება, გაფართოება ეკოტურის და ახალი თანამშრომლობების დასაწყის. ასევე განვახორციელეთ ერთი დღე WWF-თან ერთად პროეკტი.
მონაწილეობას იღებდენ ჩვენი სასწავლო კომპლეკსის ეკო ჯგუფი და ქართული ენის ჯგუფი, მასწავლებელები და მოსწავლე...
Կարդալ ավելին

ეკოტურ 2015-ის პროგრამის პროექტ

ორგანიზekoturrატორი “მხითარ სებასტაცი” სასწავლო კომპლექსი, სამშობლომცფდნეების კლუბი

მხარდაჭერა:

სრ გს სამინისტრო

სრ ბუნების დაცვის სამინისტრო

ეკოტურის მიზანი: საზოგადოების ყურადღება მიმართული იქნას გარემოს დაცვის საკითხებს, ეკოლოგიური პრობლემების გადაწყვეტა სასწავლო პროექტებით, ეკობიბლიოთეკის შექმნა, გარემოს გაუმჯობესება...

Կարդալ ավելին

ეკოტურის საერთაშორისო ბანაკი “ზიკატარ” გარემოს დაცვის ცენტრში

7 ივლისი

7:30-8:00                    გაღვიძება, ჰიგიენისსაათი

8:00-8:30                    ტანვარჯიში

8:30-9:00                    საუზმე

9:00-9:30                    საერთომეცადინეობა, ბანაკისგახსნა

9:40-13:00                  გასეირნებანაკრძალისკენ (заповедник)

13:30-14:15                სადილი

14:15-16:00                მუშაობაჯგუფებში

16:00-17:00               სასწავლომეცადინეობა, ჩაატარებსახალგაზრდაბიოლოგთაასოციაციისწარმომადგენელი

17:00-19:00                სპორტულითამაშები, გართობა

19:00-20:00                ვახშამი

20:00-22:00                დასვენება, ცეკვები

Կարդալ ավելին

ერთობლივი ხის დარგვის აქცია სასწავლო კომპლექსში

Կարդալ ավելին

დასრულდე ეკო პროექტების წარდგენა

IMG_535225 აპრილს შედგა ეკოტურ 2014-ის განაცხადების წარდგენა. როგორც აღვნიშნეთ წელს უფროსი და საშუალო სკოლების მოსწავლეების მიერ წარდგენილი განაცხადები ბევრი იყო, 121 განაცხადი, რომლიდან არჩეული იქნა უკეთესები და წარდგენილი იქნა კომისიის წევრებს. სხვადასხვა ნომინაციები იყო, ბევრი იყო ხის დარგვის, მდინარეების პრობლემების შესახებ. საინტერესო იყო აგრეთვე ჩვენი ქართველ მეგობრების მიერ წარდგენილი ხმაურის შესახებ სამუშაო. აღმოჩნდა, რომ ხმაური მოქმედებს ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ხელს უშლის ადამიანის აზროვნებაზე. დიდხანს კონსულტაციის შემდეგ კომისიის წევრების მიერ განცალკევებული იქნა გამარჯვებული პროექტები. გამარჯვებული პროექტების ავტორებმა მონაწილეობას მიიღებენ საერთაშორისო ეკო ბანაკში საქართველოში და სომხეჩი...
Կարդալ ավելին

ეკოტური 2014-ის გამარჯვებულები

მთავარი პრიზი

“ჰრაზდან მდინარის გასუფთავება” პროექტი, მხითარ სებასტაცი სასწავლო კომპლექსი
“ნარჩენების მეორადი გამოყენება” – ბაზმაღბიურის ეკო ჯგუფი
“ფამბაკ მდინარის დაბინძურება” პროექტი, ქალაქი სპიტაკის ქოლეჯი და ქოლეჯ ხელოვნების უფროსი სკოლის ერთობლივი გუნდი
“გავარის მდინარის პრობლემები” პროექტი, გავარის ეკო ჯგუფი
“ხმაური” პროექტი. # 98 სკოლა,  თბილისი
“ენერგიის შენარჩუნება” # 98 სკოლა, თბილისი

Կարդալ ավելին

ზოგადსაგანმანათლებლო ეკოტურ 2014

ეკოლოგიური სასწავლო პროექტების 4- ყოველწლიურიჩვენება

24-26 აპრილი

ერევანი

images

მხარდამჭერები: სრგანათლებისსამინისტრო

სრგარემოსდაცვისსამინისტრო

ეკოტურის მიზანი:  საზოგადოებისყურადღებამიმართულიიქნასგარემოსდაცვისსაკითხებს, ეკოლოგიურიპრობლემებისგადაწყვეტასასწავლოპროექტებით, ეკობიბლიოთეკისშექმნა, გარემოსგაუმჯობესება...

Կարդալ ավելին