გარემოსდაცვითი პროექტების ყოველწლიური 6-ე ჩვენების გრაფიკი

ორგანიზატორია “მხითარ სებასტაცი” სასწავლო კომპლექსი სრ განათლების სამინისტროს და სრ ბუნების დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით ეკო ტურის მიზანია: საზოგადოების ყურადღება მიმართვა გარემოსდაცვით საკითხებზე, გარემოდცვითი პრობლემების განხილვა სასწავლო პროექტებით, ეკო სასწავლო გაცვლითი ხიდების შექმნა,  გარემოს გაუმჯობესება. გრაფიკი • ეკო ტურის პროგრამის გავრცელება – 2015წ. მაისი-2016 წ. აპრილი “გარემოს დაცვის მსოფლიო დღე” მიმოხილვა …

Continue reading

ეკოსასწავლო ახალი თანამშრომლობის დასაწყისი

30 ოქტომბრიდან 2 ნოემბრის ზიკატარ გარემოსდაცვითი ცენტრში  ჩატარდა გარემოსდაცვითი ბანაკი-სემინარი, რომლის მიზეზი იყო ეკოტურ 2015-ის პროეკტების შემუშავება, გაფართოება ეკოტურის და ახალი თანამშრომლობების დასაწყის. ასევე განვახორციელეთ ერთი დღე WWF-თან ერთად პროეკტი. მონაწილეობას იღებდენ ჩვენი სასწავლო კომპლეკსის ეკო ჯგუფი და ქართული ენის ჯგუფი, მასწავლებელები და მოსწავლები სოფელი ბაზმაღბიურიდან, ქალაქი გავარიდან და თბილისის …

Continue reading

ეკოტურ 2015-ის პროგრამის პროექტ

ორგანიზატორი “მხითარ სებასტაცი” სასწავლო კომპლექსი, სამშობლომცფდნეების კლუბი მხარდაჭერა: სრ გს სამინისტრო სრ ბუნების დაცვის სამინისტრო ეკოტურის მიზანი: საზოგადოების ყურადღება მიმართული იქნას გარემოს დაცვის საკითხებს, ეკოლოგიური პრობლემების გადაწყვეტა სასწავლო პროექტებით, ეკობიბლიოთეკის შექმნა, გარემოს გაუმჯობესება. პერიოდი ეკოტურის იდეა და პროგრამის გავრცელება – 2014წ. მაისი -2015წ. აპრილი “გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღე” 2014 წელს. …

Continue reading

ეკოტურის საერთაშორისო ბანაკი “ზიკატარ” გარემოს დაცვის ცენტრში

7 ივლისი 7:30-8:00                    გაღვიძება, ჰიგიენისსაათი 8:00-8:30                    ტანვარჯიში 8:30-9:00                    საუზმე 9:00-9:30                    საერთომეცადინეობა, ბანაკისგახსნა 9:40-13:00                  გასეირნებანაკრძალისკენ (заповедник) 13:30-14:15                სადილი 14:15-16:00                მუშაობაჯგუფებში 16:00-17:00               სასწავლომეცადინეობა, ჩაატარებსახალგაზრდაბიოლოგთაასოციაციისწარმომადგენელი 17:00-19:00                სპორტულითამაშები, გართობა 19:00-20:00                ვახშამი 20:00-22:00                დასვენება, ცეკვები

Continue reading

დასრულდე ეკო პროექტების წარდგენა

25 აპრილს შედგა ეკოტურ 2014-ის განაცხადების წარდგენა. როგორც აღვნიშნეთ წელს უფროსი და საშუალო სკოლების მოსწავლეების მიერ წარდგენილი განაცხადები ბევრი იყო, 121 განაცხადი, რომლიდან არჩეული იქნა უკეთესები და წარდგენილი იქნა კომისიის წევრებს. სხვადასხვა ნომინაციები იყო, ბევრი იყო ხის დარგვის, მდინარეების პრობლემების შესახებ. საინტერესო იყო აგრეთვე ჩვენი ქართველ მეგობრების მიერ წარდგენილი ხმაურის …

Continue reading

ეკოტური 2014-ის გამარჯვებულები

მთავარი პრიზი “ჰრაზდან მდინარის გასუფთავება” პროექტი, მხითარ სებასტაცი სასწავლო კომპლექსი “ნარჩენების მეორადი გამოყენება” – ბაზმაღბიურის ეკო ჯგუფი “ფამბაკ მდინარის დაბინძურება” პროექტი, ქალაქი სპიტაკის ქოლეჯი და ქოლეჯ ხელოვნების უფროსი სკოლის ერთობლივი გუნდი “გავარის მდინარის პრობლემები” პროექტი, გავარის ეკო ჯგუფი “ხმაური” პროექტი. # 98 სკოლა,  თბილისი “ენერგიის შენარჩუნება” # 98 სკოლა, თბილისი

Continue reading

ზოგადსაგანმანათლებლო ეკოტურ 2014

ეკოლოგიური სასწავლო პროექტების 4-ე ყოველწლიურიჩვენება 24-26 აპრილი ერევანი მხარდამჭერები: სრგანათლებისსამინისტრო სრგარემოსდაცვისსამინისტრო ეკოტურის მიზანი:  საზოგადოებისყურადღებამიმართულიიქნასგარემოსდაცვისსაკითხებს, ეკოლოგიურიპრობლემებისგადაწყვეტასასწავლოპროექტებით, ეკობიბლიოთეკისშექმნა, გარემოსგაუმჯობესება. ეკოტურის მონაწილეები: სომხეთის, საქართველოსსკოლებისმოსწავლეებისდამასწავლებლების 5 წევრიანიჯგუფები:   ზოგადსაგანმანათლებლოსკოლა /კლასი/ ჯგუფები მოსწავლეთაარაფორმალურჯგუფები, კლუბები ეკოტურისთემები: უნაგავოსკოლა, სათემო ჩვენიეზო, ბაღი ჩვენიმთებისეკოლოგიურიპრობლემები სოფელი, სოფლისგზების 1988წ. მიწისღვრიშედეგებისნელიაღმოფხვრა, ეკოლოგიურიკატასტროფა. მდინარეებიდაჰიდროელექტროები მდინარისკალაპოტი ფრინველისბუდე მოგვარებისსაკითხები (კონკრეტულიამოცანა) სომხურიატომურიელექტროსადგური. ცხოვრებაელექტროსადგურის გვერდით ეკოტურისმონაწილეებისთვისაუცილებელიასკოლა, ოლქი, ეზონაგავისგარეშეპროექტებიდანერთერთი. განაცხადისწარდგენისვადა 13-20 აპრილამდე. განაცხადიივსებაონლაინ, ჩვენებისოფიციალურსაიტში. განაცხადშიწარდგენილიუნდაიქნას, ეკოლოგიურიპრობლემებისგადაჭრისსასწავლოპროექტიდაამისგანხორციელებისშედეგები საგრანტოპროგრამა, სასწავლოპროექტისგაფართოებაანსხვასასწავლოპროექტი. …

Continue reading