დასრულდე ეკო პროექტების წარდგენა

IMG_535225 აპრილს შედგა ეკოტურ 2014-ის განაცხადების წარდგენა. როგორც აღვნიშნეთ წელს უფროსი და საშუალო სკოლების მოსწავლეების მიერ წარდგენილი განაცხადები ბევრი იყო, 121 განაცხადი, რომლიდან არჩეული იქნა უკეთესები და წარდგენილი იქნა კომისიის წევრებს. სხვადასხვა ნომინაციები იყო, ბევრი იყო ხის დარგვის, მდინარეების პრობლემების შესახებ. საინტერესო იყო აგრეთვე ჩვენი ქართველ მეგობრების მიერ წარდგენილი ხმაურის შესახებ სამუშაო. აღმოჩნდა, რომ ხმაური მოქმედებს ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ხელს უშლის ადამიანის აზროვნებაზე. დიდხანს კონსულტაციის შემდეგ კომისიის წევრების მიერ განცალკევებული იქნა გამარჯვებული პროექტები. გამარჯვებული პროექტების ავტორებმა მონაწილეობას მიიღებენ საერთაშორისო ეკო ბანაკში საქართველოში და სომხეჩი.
გამარჯვებული პროექტების ავტორების სახელები გამოქვეყნებული იქნება.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code