ეკოტური 2014-ის გამარჯვებულები

მთავარი პრიზი

“ჰრაზდან მდინარის გასუფთავება” პროექტი, მხითარ სებასტაცი სასწავლო კომპლექსი
“ნარჩენების მეორადი გამოყენება” – ბაზმაღბიურის ეკო ჯგუფი
“ფამბაკ მდინარის დაბინძურება” პროექტი, ქალაქი სპიტაკის ქოლეჯი და ქოლეჯ ხელოვნების უფროსი სკოლის ერთობლივი გუნდი
“გავარის მდინარის პრობლემები” პროექტი, გავარის ეკო ჯგუფი
“ხმაური” პროექტი. # 98 სკოლა,  თბილისი
“ენერგიის შენარჩუნება” # 98 სკოლა, თბილისი

“კომპვსის შექმნა” # 98 სკოლა, თბილისი
“ნარჩენების მეორადი გამოყენება” პროექტი. “მხითარ სებასტაცი” სასწავლო კომპლექსის ხელოვნების უფროსი სკოლის “ეკოარტ” ჯგუფს
“გზები” პროექტი.  “მხითარ სებასტაცი” სასწავლო კომპლექსის ხელოვნების უფროსი სკოლის “ეკოჰელფ” ჯგუფს
“მარმარილოს დარბაზის დამწვანება” პროექტი. “მხითარ სებასტაცი” სასწავლო კომპლექსის საშუალო სკოლის ბუნების ჯგუფს
“კლიმატის გლობალური დათბობა ტყუილია.  “მხითარ სებასტაცი” სასწავლო კომპლექსის უფროსი სკოლა, ჰოვჰანეს იხტიარიანი
“ნაგვის პრობლემები ქალაქ ალავერდში” პროექტი, ლორის ეკო ჯგუფი
წახალისებელი
“ჰიდროს მშენლობა” პროექტი, ლორის ეკო ჯგუფი
“მანქანების საფლავი” პროექტი. “მხითარ სებასტაცი” სასწავლო კომპლექსის საშუალო სკოლა, სარგის ჰაკობიანი
“მტკვრის დაბინძურება” პროექტი. თბილისის სოლიკო ვირსალაძეს სახელობის #1 სკოლის გუნდი
“უნაგვო ქალაქი” პროექტი. ბჯნის სკოლა
“უნაგვო ქვეყანა” სტეფანაკერტ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code