ეკო ბეჭდვა բաժնի հրապարակումներ

ეკოტურ 2015-ის პროგრამის პროექტ

ორგანიზekoturrატორი “მხითარ სებასტაცი” სასწავლო კომპლექსი, სამშობლომცფდნეების კლუბი

მხარდაჭერა:

სრ გს სამინისტრო

სრ ბუნების დაცვის სამინისტრო

ეკოტურის მიზანი: საზოგადოების ყურადღება მიმართული იქნას გარემოს დაცვის საკითხებს, ეკოლოგიური პრობლემების გადაწყვეტა სასწავლო პროექტებით, ეკობიბლიოთეკის შექმნა, გარემოს გაუმჯობესება...

Կարդալ ավելին

ერთობლივი ხის დარგვის აქცია სასწავლო კომპლექსში

Կարդալ ավելին

ეკოტური 2014-ის გამარჯვებულები

მთავარი პრიზი

“ჰრაზდან მდინარის გასუფთავება” პროექტი, მხითარ სებასტაცი სასწავლო კომპლექსი
“ნარჩენების მეორადი გამოყენება” – ბაზმაღბიურის ეკო ჯგუფი
“ფამბაკ მდინარის დაბინძურება” პროექტი, ქალაქი სპიტაკის ქოლეჯი და ქოლეჯ ხელოვნების უფროსი სკოლის ერთობლივი გუნდი
“გავარის მდინარის პრობლემები” პროექტი, გავარის ეკო ჯგუფი
“ხმაური” პროექტი. # 98 სკოლა,  თბილისი
“ენერგიის შენარჩუნება” # 98 სკოლა, თბილისი

Կարդալ ավելին

ზოგადსაგანმანათლებლო ეკოტურ 2014

ეკოლოგიური სასწავლო პროექტების 4- ყოველწლიურიჩვენება

24-26 აპრილი

ერევანი

images

მხარდამჭერები: სრგანათლებისსამინისტრო

სრგარემოსდაცვისსამინისტრო

ეკოტურის მიზანი:  საზოგადოებისყურადღებამიმართულიიქნასგარემოსდაცვისსაკითხებს, ეკოლოგიურიპრობლემებისგადაწყვეტასასწავლოპროექტებით, ეკობიბლიოთეკისშექმნა, გარემოსგაუმჯობესება...

Կարդալ ավելին