ზოგადსაგანმანათლებლო ეკოტურ 2014

ეკოლოგიური სასწავლო პროექტების 4- ყოველწლიურიჩვენება

24-26 აპრილი

ერევანი

images

მხარდამჭერები: სრგანათლებისსამინისტრო

სრგარემოსდაცვისსამინისტრო

ეკოტურის მიზანი:  საზოგადოებისყურადღებამიმართულიიქნასგარემოსდაცვისსაკითხებს, ეკოლოგიურიპრობლემებისგადაწყვეტასასწავლოპროექტებით, ეკობიბლიოთეკისშექმნა, გარემოსგაუმჯობესება.

ეკოტურის მონაწილეები: სომხეთის, საქართველოსსკოლებისმოსწავლეებისდამასწავლებლების 5 წევრიანიჯგუფები:

 

ზოგადსაგანმანათლებლოსკოლა /კლასი/ ჯგუფები

მოსწავლეთაარაფორმალურჯგუფები, კლუბები

ეკოტურისთემები:

უნაგავოსკოლა, სათემო

ჩვენიეზო, ბაღი

ჩვენიმთებისეკოლოგიურიპრობლემები

სოფელი, სოფლისგზების

1988წ. მიწისღვრიშედეგებისნელიაღმოფხვრა, ეკოლოგიურიკატასტროფა.

მდინარეებიდაჰიდროელექტროები

მდინარისკალაპოტი

ფრინველისბუდე

მოგვარებისსაკითხები (კონკრეტულიამოცანა)

სომხურიატომურიელექტროსადგური. ცხოვრებაელექტროსადგურის გვერდით

ეკოტურისმონაწილეებისთვისაუცილებელიასკოლა, ოლქი, ეზონაგავისგარეშეპროექტებიდანერთერთი.

განაცხადისწარდგენისვადა 13-20 აპრილამდე. განაცხადიივსებაონლაინ, ჩვენებისოფიციალურსაიტში. განაცხადშიწარდგენილიუნდაიქნას,

ეკოლოგიურიპრობლემებისგადაჭრისსასწავლოპროექტიდაამისგანხორციელებისშედეგები

საგრანტოპროგრამა, სასწავლოპროექტისგაფართოებაანსხვასასწავლოპროექტი.

ეკოტურისგრაფიკი

22 აპრილიხისდღე, ეკოტურისმონაწილეებიდღეაღნიშნავენთავიანთსაცხოვრებელადგილას, სკოლაში. ეკოტურისსაიტშიუვებიანდღისშესახებ

24-26 აპრილიეკოტურისმონაწილეთაშემოქმედებითიშეკრება “მხითარსებასტაცი” სასწავლოკომპლექსში. პროეკტებისწარდგენა, მრგვალიმაგიდა, მასტერკლასი

24 აპრილიგაერთიანებისაქცია “მხითარსებასტაცი” სასწავლოკომპლექსში

25 აპრილი 15:15 საათზე, ეკოკონცერტიმარმარილოსდარბაზში

26 აპრილი 15:00 საათზეეკოტურისშედეგებისშემაჯამება

5 ივნისიგარემოსდაცვისსაერთაშორისოდღე. ეკოტურისმონაწილეებიდღეაღნიშნავენთავიანთსაცხოვრებელადგილას, სკოლაში. ეკოტურისსაიტშიჰყვებიანამისშესახებ

ივლისი-აგვისტო, ეკოტურისგამარჯვებულთასაექსპედიციობანაკები

გამარჯვებულიპროექტიმიიღებსმცირესაგრანტოპრიზი. საგრანტოგანხორციელებელიპროექტებისშედეგებიწარდგენილიიქნება 2015-. ეკოტურისპრიზიაზოგადსაგანმანათლებლოეკოტურ 2014-ისბანაკშიმოგზაურობა.

ზოგადსაგანმანათლებლოეკოტურისგავრცელების, რეკლამის, ეკოფილმების, ფოტოების, ეკო-ბლოგებისთვისგანისაზღვრებაწამახალისებელიჯილდო.

სასწავლოკომპლექსიუზრუნველყოფსსხვაენებზეწარგდენილისმასალებისთარგმნა. ჩვენებისმონაწილეებსშეუძლიათისარგებლონსასწავლოკომპლექსისსასტუმროსახლით. ისარგებლონსიფრულსაშუალებებითდაინტერნეტით.

ოფიციალურისაიტი:  eco.mskh.am

ტელ.(37410 ) 74 72 46

ეკოტურისდირექტორიმართაასატრიანი (37495) 61 70 70, [email protected]

 

You need to enable cookies in your web browser before you can post a comment. After enabling cookies, please reload/refresh this page before continuing. Thank you.

Գրել կարծիք

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Դուք կարող եք օգտագործել հետևյալ HTML կոդերը <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>