ეკოტურის საერთაშორისო ბანაკი “ზიკატარ” გარემოს დაცვის ცენტრში

7 ივლისი

7:30-8:00                    გაღვიძება, ჰიგიენისსაათი

8:00-8:30                    ტანვარჯიში

8:30-9:00                    საუზმე

9:00-9:30                    საერთომეცადინეობა, ბანაკისგახსნა

9:40-13:00                  გასეირნებანაკრძალისკენ (заповедник)

13:30-14:15                სადილი

14:15-16:00                მუშაობაჯგუფებში

16:00-17:00               სასწავლომეცადინეობა, ჩაატარებსახალგაზრდაბიოლოგთაასოციაციისწარმომადგენელი

17:00-19:00                სპორტულითამაშები, გართობა

19:00-20:00                ვახშამი

20:00-22:00                დასვენება, ცეკვები

8 ივლისი

7:30-8:00             გაღვიძება, ჰიგიენის საათი

8:00-8:30                 ტანვარჯიში

8:30-9:00                 საუზმე

9:00-9:15                 საერთო მეცადინეობა

9:30-14:00                  ლაშქრობა მდინარე კოღბის ხეობაში

14:15-15:00               სადილი

15:00-16:00         სასწავლო მეცადინეობა, ჩაატარებს ახალგაზრდა ბიოლოგთა ასოციაციის წარმომადგენელი

16:00-18:00              მუშაობა ჯგუფებში

18։00-19։00             სპორტული თამაშები, გართობა

19:00-19:45               ვაშხამი

19:45-22:00            სიმღერა, ცეკვა, გართობა

 

9 ივლისი

7:30-8:00                    გაღვიძება, ჰიგირნის საათი

8:00-8:30                   ტანვარჯიში

8:30-9:00                   საუზმე

9:00-9:15                  საერთო მეცადინეობა

9:30-14:00                 გასეირნება ტყეში

14:15-15:00               სადილი

15:00-16:30               მუშაობა ჯგუფებში

16:30 – 18:00           სასწავლო პროექტების წარდგენა

18:00 –19:00            სპორტული თამაშები

19:00-19:45              ვაშხამი

19:45-22:00              ცეკვა, სიმღერა, გართობა

10 ივლისი

7:30-8:00                    ჰიგიენის საათი

8:00-8:30                    ტანვარჯიში

8:30-9:00                    საუზმე

9:00-9:15                    საერთო მეცადინეობა

9:30-14:00                  გასეირნება ტყეში

14:15-15:00               სადილი

15:00-16:30               მუშაობა ჯგუფებში

16:30 – 18:00             ეკოტურ 2015-ის პროგრამის წარდგენა

18:00 –19:00              სპორტული თამაშები, გართობა

19:00-19:45                ვაშხამი

19:45-22:00              სიმღერა, ცეკვა

 

 

11 ივლისი

7:30-8:00                    ჰიგიენის საათი

8:00-8:30                    ტანვარჯიში

8:30-9:00                    საუზმე

9:00-9:15                   საერთო მეცადინეოაბ

9:30-11:00                  მუშაობა გჯუფებში

11:00-14:00       “ტყის ტრანსფორმაციების” თემაზე ისაუბრებს WWF სომხეთის ოფისის წარმომადგენელი

14:00-14:30             სადილი

15:00-17:00        პრაქტიკული სამუშაო ტყის ტრანსფორმაციების ცენტრში,

პასუხისმგებელი  WWF წარმომადგენელი

16:00-17:00         საბანაკო პროექტების წარდგენა

17:00-18:30          სპორტოლი თამაშბი

19:00                    ვაშხამი

20:00-22:00             სიმღერა, ცეკვა

12 ივლისი

7:30-8:00                    ჰიგიენის საათი

8:00-8:30                 ტანვარჯიში

8:30-9:00                   საუზმე

10:00                       დაბრუნება

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code