Էկոտուր 2015-ի աշխատանքների գնահատման չափորոշիչ

ekoturr (1)

 

Գնահատման ուղղությունները 5 4 3
Թեմայի արդիականությունը Ներկայացվող թեման արդիական է, առնչվում է մեր առօրյային: Ներկայացվող թեման թեև արդիական է, բայց քիչ է առնչվում մեր առօրյային: Ներկայացվող թեման արդիական չէ:
Թիմային աշխատանքը Ներկայացվող աշխատանքում հստակ երևում է թիմային աշխատանքը, յուրաքանչյուր մասնակից ունի իր առանձին ներդրումը, յուրաքանչյուր մասնակից տիրապետում է ներկայացվող աշխատանքին: Աշխատանքում հստակ չի ընդգծվում թիմային աշխատանքը: Ներկայացվող աշխատանքում կա աշխատանքի անհամաչափ բաշխում: Բացակայում է թիմային աշխատանքը կամ շատ թույլ է արտահայտվում, աշխատանքը հիմնված է 1-2 սովորողի վրա:
Թվային միջոցների կիրառությունը Թվային միջոցները լայն կիրառված են: Թվային միջոցները բավարար չափով կիրառված են, աշխատանքը բավարար չափով լուսաբանված է համացանցում: Թվային միջոցները վատ են կիրառվում, աշխատանքը լավ լուսաբանված չէ համացանցում:
Թեմայի լուսբանումը Աշխատանքը լավ լուսաբանված է համացանցում: Աշխատանքը բավարար չափով լուսաբանված է համացանցում: Աշխատանքը լավ լուսաբանված չէ համացանցում:
Կատրաված գործնական աշխատանքները Ներկայացվող աշխատանքի մեջ գերակշռում են գործնական կատարված աշխատանքները: Ներկայացվող աշխատանքի մեջ չեն գերակշռում գործնական կատարված աշխատանքները: Ներկայացվող աշխատանքի մեջ բացակայում են գործնական կատարված աշխատանքները:
Վերջնական արդյունքները Թիմը հետևողական է իր բարձրաձայնած հիմնախնդրի լուծմանը, հստակ ընդգծվում է աշխատանքի վերջնական արդյունքը: Հստակեցված չեն վերջնական արդյունքի հասնելու մեխանիզմները: Չի երևում կատարված աշխատանքի վերջնական արդյունքը:

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code