April 2016 ամսվա արխիվը

გარემოსდაცვითი პროექტების ყოველწლიური 6-ე ჩვენების გრაფიკი

desktop22-1ორგანიზატორია “მხითარ სებასტაცი” სასწავლო კომპლექსი
სრ განათლების სამინისტროს და
სრ ბუნების დაცვის სამინისტროს
მხარდაჭერით
ეკო ტურის მიზანია: საზოგადოების ყურადღება მიმართვა გარემოსდაცვით საკითხებზე, გარემოდცვითი პრობლემების განხილვა სასწავლო პროექტებით, ეკო სასწავლო გაცვლითი ხიდების შექმნა,  გარემოს გაუმჯობესება...
Կարդալ ավելին