ეკოტურ 2015-ის პროგრამის პროექტ

ორგანიზატორი “მხითარ სებასტაცი” სასწავლო კომპლექსი, სამშობლომცფდნეების კლუბი მხარდაჭერა: სრ გს სამინისტრო სრ ბუნების დაცვის სამინისტრო ეკოტურის მიზანი: საზოგადოების ყურადღება მიმართული იქნას გარემოს დაცვის საკითხებს, ეკოლოგიური პრობლემების გადაწყვეტა სასწავლო პროექტებით, ეკობიბლიოთეკის შექმნა, გარემოს გაუმჯობესება. პერიოდი ეკოტურის იდეა და პროგრამის გავრცელება – 2014წ. მაისი -2015წ. აპრილი “გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღე” 2014 წელს. …

Continue reading