დასრულდე ეკო პროექტების წარდგენა

25 აპრილს შედგა ეკოტურ 2014-ის განაცხადების წარდგენა. როგორც აღვნიშნეთ წელს უფროსი და საშუალო სკოლების მოსწავლეების მიერ წარდგენილი განაცხადები ბევრი იყო, 121 განაცხადი, რომლიდან არჩეული იქნა უკეთესები და წარდგენილი იქნა კომისიის წევრებს. სხვადასხვა ნომინაციები იყო, ბევრი იყო ხის დარგვის, მდინარეების პრობლემების შესახებ. საინტერესო იყო აგრეთვე ჩვენი ქართველ მეგობრების მიერ წარდგენილი ხმაურის …

Continue reading

ეკოტური 2014-ის გამარჯვებულები

მთავარი პრიზი “ჰრაზდან მდინარის გასუფთავება” პროექტი, მხითარ სებასტაცი სასწავლო კომპლექსი “ნარჩენების მეორადი გამოყენება” – ბაზმაღბიურის ეკო ჯგუფი “ფამბაკ მდინარის დაბინძურება” პროექტი, ქალაქი სპიტაკის ქოლეჯი და ქოლეჯ ხელოვნების უფროსი სკოლის ერთობლივი გუნდი “გავარის მდინარის პრობლემები” პროექტი, გავარის ეკო ჯგუფი “ხმაური” პროექტი. # 98 სკოლა,  თბილისი “ენერგიის შენარჩუნება” # 98 სკოლა, თბილისი

Continue reading

ზოგადსაგანმანათლებლო ეკოტურ 2014

ეკოლოგიური სასწავლო პროექტების 4-ე ყოველწლიურიჩვენება 24-26 აპრილი ერევანი მხარდამჭერები: სრგანათლებისსამინისტრო სრგარემოსდაცვისსამინისტრო ეკოტურის მიზანი:  საზოგადოებისყურადღებამიმართულიიქნასგარემოსდაცვისსაკითხებს, ეკოლოგიურიპრობლემებისგადაწყვეტასასწავლოპროექტებით, ეკობიბლიოთეკისშექმნა, გარემოსგაუმჯობესება. ეკოტურის მონაწილეები: სომხეთის, საქართველოსსკოლებისმოსწავლეებისდამასწავლებლების 5 წევრიანიჯგუფები:   ზოგადსაგანმანათლებლოსკოლა /კლასი/ ჯგუფები მოსწავლეთაარაფორმალურჯგუფები, კლუბები ეკოტურისთემები: უნაგავოსკოლა, სათემო ჩვენიეზო, ბაღი ჩვენიმთებისეკოლოგიურიპრობლემები სოფელი, სოფლისგზების 1988წ. მიწისღვრიშედეგებისნელიაღმოფხვრა, ეკოლოგიურიკატასტროფა. მდინარეებიდაჰიდროელექტროები მდინარისკალაპოტი ფრინველისბუდე მოგვარებისსაკითხები (კონკრეტულიამოცანა) სომხურიატომურიელექტროსადგური. ცხოვრებაელექტროსადგურის გვერდით ეკოტურისმონაწილეებისთვისაუცილებელიასკოლა, ოლქი, ეზონაგავისგარეშეპროექტებიდანერთერთი. განაცხადისწარდგენისვადა 13-20 აპრილამდე. განაცხადიივსებაონლაინ, ჩვენებისოფიციალურსაიტში. განაცხადშიწარდგენილიუნდაიქნას, ეკოლოგიურიპრობლემებისგადაჭრისსასწავლოპროექტიდაამისგანხორციელებისშედეგები საგრანტოპროგრამა, სასწავლოპროექტისგაფართოებაანსხვასასწავლოპროექტი. …

Continue reading